Ustawienia Systemowe (Hellingera) – Przyczyny chorób somatycznych i problemów życiowych

Ustawienia systemowe – Choroby somatyczne

Pojawienie się metody Hellingera jaką są ustawienia systemowe pozwoliło w nowy sposób spojrzeć na przyczyny wielu dysfunkcji życiowych.

Chodzi o:

 • sprawy zdrowotne zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej,
 • wszelkie komplikacje w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Doktor R.Hammer, rodak Hellingera w swoich założeniach leżących u podstaw medycyny germańskiej, wskazuje na silne bodźce psychiczne, nagłe zdarzenia będące podstawą traumy, która w późniejszym okrasie staje się powodem dysfunkcji zdrowotnych z cała gamą objawów somatycznych. On jednak koncentruje się na konkretnym zdarzeniu w życiu naszym lub nas dotyczącym.

Hellinger tymczasem pokazuje uwarunkowania systemowe. Mówiąc prostym językiem pokazuje jak mniej lub bardziej odległe zdarzenia w naszym rodzie spowodowały zaburzenia w przepływie miłości w rodzie. Jak na ten przepływ wpłynęły strata, wykluczenie, zburzenie hierarchii, uwikłanie.  Tam gdzieś, kiedyś też działo się życie, tam były zdrady, mezalianse, morderstwa, poronienie, aborcje, utraty ukochanych, utraty dzieci etc. To wszystko powodowało reakcje i właśnie sposób w jaki one powstawały, były przeżywane przez dane osoby i ich bliskich pozostawiło ślad. Kiedy więc dzisiaj zastanawiamy się nad przyczyną naszych własnych dysfunkcji to nie możemy na to patrzeć tylko przez swój własny pryzmat/nasze życie/nasze doświadczenia. Powinniśmy zrozumieć że jeśli w historii naszego rodu zdarzyło się coś co spowodowało w danym czasie zaburzenie, to my dzisiaj żyjemy niejako w „jego cieniu”. Aby z niego wyjść, potrzebna nam jest swoista retrospekcja, retrospekcja ukazująca dynamikę tamtych wydarzeń. Dlatego metoda ustawień systemowych Hellingera ma moc terapeutyczną. Ma ją gdyż pozwala udrożnić coś co dotąd wydawało się nam nienaprawialne.

Na co zwrócił uwagę Hellinger?

Zwróćcie uwagę na poniższe obserwacje Hellingera które ujął w schematy (cytat z patrz *):

 •  anoreksja to mówienie do rodzica: Lepiej zniknę ja ni ty, kochany tato” a także solidaryzowanie się z wykluczonym bądź wycofanym ojcem,
 • anoreksja o typie bulimicznym to oscylacja pomiędzy postawą „Żyję” a „Znikam”,
 •  bulimia to możliwość brania tylko od matki, lecz solidaryzowanie się z ojcem poprzez wypluwanie tego co się od niej wzięło,
 • kompulsywne objadanie się u kobiet to zjadanie wykluczonej „części” matki,
 • nerwica to przerwany nurt pierwotnej miłości,
 • autyzm to wycofanie się jako obrona przed morderczymi impulsami spowodowanymi identyfikacją z mordercą,
 • depresja ma miejsce kiedy, gdy jedno lub oboje rodzice zostali odtrąceni albo dostęp do jednego z nich był niemożliwy,
 • mania to identyfikacja z kimś, kto nie żyje, „jest w niebie”,
 • uzależnienie to poszukiwanie ojca, do którego dostęp ograniczała matka, zarazem zemsta na matce,
 • nowotwór to „niezrealizowany pokłon”, pokuta za własną lub przejętą winę (aborcja, oddanie dziecka), podążanie za kimś w śmierć, nadmierne dawanie i nieumiejętność brania od matki,
 • stwardnienie rozsiane oznacza: „Lepiej zniknę ja niż ty, kochana mamo”,
 • bóle pleców to odmowa złożenia pokłonu matce lub ojcu,
 • łuszczyca i atopowe zapalenie skóry to klątwa – ktoś w systemie jest rozzłoszczony na wcześniejszego partnera,
 • bóle głowy i serca to nagromadzona, stłumiona miłość.

Powyższe schematy to oczywiście część tego co zaobserwował Hellinger. Ważne tu jest by nie traktować ich w sposób sztywny gdyż te same zaburzenia mogą pojawić się w wyniku różnych konstelacji, a każda konstelacja jest inna.

 Co budują ustawienia?

„Hellinger mówi, że „w chorobie nie ma nic indywidualnego”, czym podkreśla podstawową wagę czynników pozajednostkowych w naszych schorzeniach. Ustawienia budują inny rodzaj psychosomatyki – psychosomatykę systemową. Nasze ciało ulega wpływom nie tylko ze strony świadomej lub nieświadomej części umysłu, ale także ze strony tego co określam jako pozaświadomość, czyli dynamik systemowych.”*

Poszukujących rozwiązań – zainteresowanych terapią tą metodą zapraszam do Gabinetu Wibronika – Ustawienia Systemowe.

*Wszystkim zainteresowanym zgłębieniem zagadnień ustawień hellingerowskich polecam książkę Damiana Janusa pt. „Ustawienia systemowe Berta Hellingera, przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku”.  W znacznej mierze była ona inspiracją dla powyższego tekstu. Jest w nim również cytowana.

Terapie systemowe – sprawdź

Terapie manualne w uwolnieniu psychosomatycznym – sprawdź

POSŁUCHAJ WYWIADU O USTAWIENIACH

 

Ustawienia systemowe – Choroby somatyczne

Scroll to Top